Madsen Bioenergi

Madsen Bioenergi ejes af 3 brødre: Kim Madsen, Boe Madsen og Per Madsen. Tilsammen driver brødrene 450 ha. agerbrug i fællesskab, hvor de bl.a. dyrker majs, græs, fremavlskorn og frøgræs til høst. Biogasanlægget er centralt placeret mellem de 3 brødre.

Biogasanlægget er et gårdanlæg, som også behandler gylle fra egnens landmænd. Den daglige drift og vedligeholdelse af biogasanlægget varetages af Kim, Boe, Per og en medarbejder. Biogasanlægget er designet til hovedsagligt at behandle husdyrgødning - heriblandt dybstrøelse. Anlægget fodres også med energiafgrøder som majs og græs og restprodukter industrien. 

Madsen Bioenergi er et af de første biogasanlæg i Danmark, som opgraderer biogassen til bio-naturgas og sender det ud i naturgasnettet i fuld skala.

Opgraderingsanlægget er en integreret del af biogasanlægget med udnyttelse af de energimæssige fordele det har.