Den daglige drift

varmeveksler3

De sidste måneder er blevet brugt på at optimere anlæggets varmeudnyttelse, idet opgraderingsanlægget

havde mere spildvarme som kunne udnyttes. Vi har derfor valgt at investere i disse to varmevekslere, som

muliggør at genanvende ca. 80 % af den tilførte energi til opgraderingsanlægget. 

varmepumpen

Varmepumpen tager varmen fra den afgassede gylle og tilfører den nytilkommende rågylle

varme i den lille veksler. 

indpumpningsststem

Her ses det nye pumpesystem, som først pumper rågyllen igennem den store veksler 

og derefter den lille.

køletårnet

Opgraderingsanlægget tilføres varme for at drive CO2 ud af biogassen. Denne varme genanvendes

nu i to trin - vand ved 85 grader og vand ved 50 grader. Det nye er, at vi nu også genanvender det

50 graders varme vand.

nyt biofilter

Vi har i løbet af den sidste måned i samarbejde med vores luftrenserleverandør BBK sat et ekstra 

forfilter op. Dette har vi gjort, fordi muslingeskallerne i forfiltrene skal udskiftes engang i mellem, og 

nu kan vi udskifte muslingeskallerne i forfiltrene løbende under drift. Denne løsning er unik og 

velvilligheden fra BBK i forhold til at ville yde en ektraordinær service er meget stor.

støbning af fundament

Her støbes der fundament til den nye sektion i vores forfilter

halmhus landboungdom skive

Skives Landboungdom var på besøg i marts, og omkring 100 mennesker valgte at få

en rundvisning på Madsen Bioenergi.

Borde og bænke blev stillet op i halmhuset, så folk kunne snakke efter rundvisningen.

pølser sælges landboungdom

Skiveegnens landboungdom har altid deres store gril med, så der kan købes pølser og brød, øl og sodavand

neddelingsmaskinen

Vi forsøger i øjeblikket at få en større andel af dybstrøelse ind i raktortankene fremfor energiafgrøder.

Det kræver at dybstrøelsen neddeles af 2 omgange. Se nedenstående billeder som viser hvordan

dybstrøelsen ændrer udseende.

 

dybstrøelse inden neddeling

Ubehandlet dybstrøelse.

dybstrøelse efter første neddeling

Dybstrøelse efter første neddeling.

dybstrøelse efter anden neddeling

Dybstrøelse efter 2. og sidste neddeling

låg på triolet

Vi har monteret et hydraulisk låg på trioleten i læsse-/lossehallen. Låget er monteret på, 

således vi har et minimum af lugtgener i hallen. 

affaldstank

Vi har fået en affaldstank til flydende affald. Vi oplever, at vi i perioder kan erhverve flydende affald 

fra f.eks. mejerier. 

stakdækning

Efter majsstakken er dækket med plastik lægges der et net hen over. Hele familien hjælper til med

at holde styr på net og  det hele stripses fast.

stakdækning-1

færdig-med-at-dække-stak

Så blev vi færdige med at dække den sidste majsstak, og der spises kagemand og drikkes øl og sodavand

gasbil-fra-siden

gasbil-forfra

Madsen Bioenergi har fået en ny VW Caddy, som kører på gas. I løbet af de næste 14 dage 

sættes der en gastankstation ved biogasanlægget. Så kører vi på grøn gas.

snitning-af-eftergrøder

Her snittes der efterafgrøder til ensilering af Egebjerg Maskinstation

efterafgrøder-på-mark

Olieræddike og resthalm fra rug klar til snitning

markeensilage hentes hjem

 Der hentes ensilage fra en markstak

boe fortæller kulturrally

Godt 150 mennesker fra Kulturrally var samlet på Madsen Bioenergi for at blive lidt klogere

på biogas.

hele-luftrensningsfilter

Her ses hele det biologiske luftrensningsfilter. Bemærk at toppen på biofilteret minder om en hoppepude, da der 

blæses 15000 m3 luft op igennem biofilterets kompostmateriele i timen.

forfilter

Her ses tretrinsforfilteret, som er fyldt med muslingeskaller, i vores nye biologiske luftrensningsfilter.

asfaltreparation

 Der gøres klar til, at der kan lægges et nyt lag asfalt.

vetranbiler på besøg 3

vetranbiler på besøg 2

veteranbiler på besøg 1

38 veteranbiler kom på besøg hos Madsen Bioenergi. De spiste madpakker i haven ved Biohuset 

inden de tog videre til Hjerl Hede

opbankning af gulv

Der bankes gulv op i læsse/lossehallen til det nye luftrensningssystem

3-kamre-til-luftrenser-1

3-kamre-til-luftrenser

biologisk-luftrensning1

Luftrensningfilteret består af et 3 trinsforfilter som skal fyldes med muslingeskaller samt et stort biofilter,

som skal fyldes med kompostmateriale. 

forfilterkammer-indvendig

Et af de 3 forfilterkamre indvendig

muslingeskaller-i-forfilter

Her ses et forfilterkammer fyldt med muslingeskaller. Forfilteret grovrenser lugten og fjerner især den ildelugtende svovl

spaltegulv-i-spaltegulv

Her monteres plast spaltegulv i biofilteret. biofilteret finrenser lugten. Der blæses 15000 m3 luft i timen op igennem biofilteret.

opfylning-af-biofilter

Biofilteret fyldes op med legasten nederst (det lyse) og en blanding af kompostmateriale og lega øverst (det mørke).

Komposten er podet med bakterier, som hjælper med at fjerne den sidste lugt.

fyldt-biofilter

Det store biofilter er nu fyldt med spalter, lega og kompostmateriale. Der mangles at lægge et preseningslåg på.

foder-til-anlægget

Hver morgen skal anlægget fodres med bl.a. majsensilage

foder-skovles-i-fligel

Der skal skovles ca. 20-25 skovlfulde foder i Fligelen hver morgen. Det er en blanding af majsensilage,

rugensilage og græs.

halm-sættes-på-halmbanen

Halmfyret bruger ca. 9 bigballer hver dag. Morgen og eftermiddag sættes der bigballer på halmbanen

lastbilen-vejes-før-aflæsning

Lastbilen skal vejes med landmandens rågylle inden afpumpning 

fjernbetjening-af-pumpen

Emil holder fjernbetjeningen til lastbilens læssekran

pumpning-af-gylle

Pumpning af rågyllen og den afgassede gylle foregår i læsse/lossehallen.

lastbilen-vejes-efter-fyldning

Lastbilen vejes med den afgassede gylle inden den køres tilbage til landmanden

græssåning omkring anlægget

Per og Boe sår græs omkring biogasanlægget

rivning-af-sten-og-sprøjtning-af-majs

I baggrunden sprøjter Kim de nyspirede majs. I forgrunden river Madsen familien sten væk,

således der kan såes græs.

majssåning-forår

Egebjerg Maskinstation sår energimajs i april måned. Jord temperaturen skal være 8 grader.

 

 

Find os på Google Maps 

Madsen Bioenergi | Skivevej 47, Balling | 7860 Spøttrup | Telefon: 20 28 30 45 | info@madsenbioenergi.dk